Tuhastusahjud 1300°C

Muhvelahjud (keraamise fiiberkambriga) ja keraamilise kambriga tuhastusahjud, mahuga 6,7-30 liitrit.